• ENERGYui
  • ENERGui שתי דקות על

חדש ב ENERGYui: יצאה גרסא 3.307 - להורדה לחצו כאן ** מגרסה 3.101 ניתן לדרג בנוסף למבני מגורים ומשרדים גם מבני בתי ספר. ** סרטון הדרכה חדש בנושא משרדים הועלה לאתר לצפייה לחצו כאן.**

ENERGYui היא תוכנה לדירוג אנרגטי של בניינים, שמטרתה יישום של הגישה התיפקודית בת"י 5282 - דירוג בניינים לפי צריכת אנרגייה באמצעות השימוש בתוכנה ניתן להעריך מה מידת השיפור ביעילות האנרגטית של בניין (או חלק ממנו) ביחס לבניין ייחוס.

להורדה לחץ כאן